Услуги


Нашият екип има значителен опит в геоложкото картиране, както в регионален, така и в локален мащаб. Работата ни покрива терени с различни: възрасти, литоложки характеристики, тектонски обстановки и др. Подготвени сме да се заемем с полева и картировъчна работа в целия спектър от научни и проучвателни начинания.  …още…


Геоложкото картиране и структурните изследвания са стандартни и важни техники, прилагани както при търсенето и проучването на полезни изкопаеми, а така също и при оценката на рудоносния потенциал на големи по мащаб територии. Структурните изследвания и интерпретацията на данните са изключително важни в първоначалните етапи на развитие на находищата …още…


Услугите, свързани с описанието на сондажна ядка включват събиране на геоложки, минераложки, структурни и геотехнически данни в ориентирана и неориентирана сондажна ядка, опробване, обработка и интерпретация на данни.
Литоложко и минераложко описание и анализ на данните:
Петрография на сондираните интервали и корелация с налични геоложки карти и/или 3-D геоложки модели. …още…


Екипът на Мургана е съставен от опитни, старателни, приложно насочени и високо квалифицирани геолози, които могат да предоставят детайлно, висококачествено и надеждно обслужване на своите клиенти от минната индустрия в областта на търсенето и проучването на полезни изкопаеми. …още…


MGC провежда разнообразни теренни обучения и теоретични курсове, които могат да бъдат полезни за хора с желание за придобиване на нови знания или подобряване на професионалните си умения. Групови или индивидуални курсове за обучение могат да бъдат организирани, съобразно интересите на участниците. …още…