(добавете контакт)

Mobile: +359 879 11 83 47  ; 

Mail:aleksandar.karakolev{at}murgana.org ;

Александър Караколев, магистър

В края на обучението си като бакалавър по геология в СУ „Св. Климент Охридски“, през лятото на 2018 г., Александър придобива практически опит в рудник „Елаците“, където подробно се запознава и усвоява процесите свързани със описанието и анализът на сондажна ядка, и структурно картиране в действащия открит рудник. През есента на същата година придобива бакалаварската си степен и продължава обучението си като магистър в направление структурна геология, а през месец Декември се присъединява към екипа на Мургана. Тема на дипломната му работа е „Геоложка характеристика и Късно-Алпийска еволюция на част от Западно Средногорие“, която той успешно защитава през месец Март 2021 г. В допълнение на интереса си към структурната геология, Александър се интересува от търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и разработването на находища. Активно участва в изпълнението на редица академични проекти свързани с рудопроявления и орудявания в България и Антарктида.

                          

обратно към нашият екип