Neven Georgiev(добавете контакт)                                                                      Mobile: +359 88 925 8645;                                                                    Mail: neven.georgiev{at}murgana.org ;

обратно към нашия екип

Доц. д-р Невен Георгиев.                                                Ръководител и главен геолог на MGC                                            Доц. д-р Невен Георгиев е доцент по структурна геология в катедрата по Геология, палеонтология и изкопаеми горива при Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Той се присъединява официално към Мургана (MGC)и започва да ръководи екипа през юни 2015 г. Въпреки това, още като докторант на проф. Живко Иванов, Невен е участвал в изследователската група откакто тя е създадена през 2002 и работи по този проект до края на 2004 г. Невен Георгиев е доктор по геология (геотектоника) на Софийски Университет от 2003 г. Той притежава над 15 години опит в работата с полидеформационни терени и свързаните с тях пре-, син- и пост кинематични магмени скали. Невен е работил върху вътрешните зони на алпийския ороген на Балканския полуостров, както и върху скалите от Австроалпийския фундамент на Източните Алпи. Невен е експерт в областта на теренната работа, геоложкото картиране, структурното и геотехническото картиране, структурния анализ, структурните изследвания на рудни системи, регионалната геология. Той има опит в структурната геология, метаморфната петрография и петрология, магматичната петрология и изследването на анизотропията на магнитната възприемчивост на скалите (AMS).