Награда “Проф. Живко Иванов”


Murgana Geological Consulting Ltd (MGC) продължава да стимулира развитието на млади учени, в сферата на науките за Земята. Нашата група е инициатор и спонсор на ежегодната награда за млад учен „Професор Живко Иванов“. Традиционно, връчването на наградата се състои на годишната конференция на Българското геологическо дружество.

Право на участие имат всички първи автори на абстракти (самостоятелни или в съавторство), изнесли лично доклади на Годишната научна конференция на БГД. Възможно е да се включат и други научни форуми, за което кандидатите трябва да следят информацията в нашата уеб-страница, в страницата ни във facebook и съобщения на сайта на БГД.

Наградата е парична, с грамота. Победителят в конкурса се избра от жури.

Участниците в конкурса трябва да бъдат на възраст до 33 години (включително) и да са заявили желанието си за участие с писмо до MGC на info{a}murgana.org.

МЛАДИ УЧЕНИ СПЕЧЕЛИЛИ НАГРАДАТА „ПРОФЕСОР ЖИВКО ИВАНОВ“.

2020 г.     Владимир Николов

2019 г.     Милен Ставрев

2018 г.    Александър Николов

2017 г.    Мартин Добрев

2016 г.    Ева Анастасова

2015 г.    Цветелина Горинова


връщане към за нас