Нашите клиенти


Obshtina Letnitsa

Община Летница ангажира MGC да извърши геотехнически анализ в района на Крушунските водопади и Национален лесопарк Маарата (проектът е администриран от НИС при СУ „Св. Климент Охридски“).


Vardar Minerals

В България партньорството ни е свързано с предварителни теренни работи, подготовка и депозиране на заявления за придобиване на концесии за търсене и проучване на метални полезни изкопшаеми .


Quantum Minerals

MGC бе потърсена и предостави теренен техник-геолог за нуждите на проучвателна кампания на First Quantum Minerals Ltd. по проект за търсене и проучване на медни минерализации.


връщане към за нас