Наши консултанти проведоха курсове по основи на геологията – теоретични и практични занятия на специалисти (не геолози) от различни сектори на минно-преработвателния бранш.

Община Летница ангажира MGC да извърши геотехнически анализ в района на Крушунските водопади и Национален лесопарк Маарата (проектът е администриран от НИС при СУ „Св. Климент Охридски“).

MGC е основен партньор на VM в геолого-проучвателните дейности на фирмата в 3 проучвателни терена Косово. В България партньорството ни е свързано с предварителни теренни работи, подготовка и депозиране на заявления за придобиване на концесии за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

MGC бе потърсена и предостави теренен техник-геолог за нуждите на проучвателна кампания на First Quantum Minerals Ltd. по проект за търсене и проучване на медни минерализации.

MGC предостави на Dundee консултантски услуги във връзка с проектите на фирмата свързани с добива и проучването на златни находища в България. Извършените дейности имаха акценти върху регионално-геоложки проблеми и структурно-геоложки проблеми в мащабите на лицензионните площи.