Zahari Nanov

(Добавете контакт)

Mobile: +359 89 990 7403

Mail: zahari.nanov{at}murgana.org ;

                                                                           Захари Нанов, геолог                                  Захари е част от екипа на Мургана (MGC) от средата на 2016 г. Той има магистърска степен по геология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като специализира в направление „Структурна геология и геотектоника“. В момента Захари работи върху своята докторска дисертация, свързана със структурната еволюция на нискометаморфния фундамент на Златишка и Етрополска Стара планина. Той има двугодишен опит, свързан с планиране и изпълнение на геолого-проучвателни дейности (вкл. геолого-структурно картиране, геохимично скално и почвено опробване, канавене и сондиране), както и с интерпретацията и моделирането на новополучените данни. Основните му интереси са в областта на проучвателната геология – идентификация и оценка на структурния контрол в различните типове находища на метални полезни изкопаеми. Допълнителните му интереси са свързани с ГИС, геохимия, геостатистика и геофизика.

обратно към нашият екип