Georgi Markov

(добавете контакт)

Mobile: +359 877 56 86 70  ; 

Mail: georgi.markov{at}murgana.org ;

Георги Марков

Геолог

Георги Марков е с магистърска степен по Геология със специализация „Геохимия“, придобил квалификационната си степен в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през месец декември 2019 г., като през месец януари 2018 г. се присъединява към екипа на Мургана. Той проявява особен интерес към аналитичните спектроскопски методи и има опит в тяхното прилагане. Също така има опит в търсещо проучвателния сектор – опробване на канави, обработка, събиране и сортиране на проби, картировка на отрити площи и в отворени рудници, описване на сондажна ядка. Също така има опит в анализ и интерпретация на данни от инфрачервена спектроскопия, диференциално термичен анализ, рентгенофазов анализ. През 2015 г. участва в международни курсове по структурна интерпретация на сеизмични данни.

                          

обратно към нашият екип