Georgi Markov

Георги Марков, Геолог

Георги Марков е с магистърска степен по Геология със специализация „Геохимия“, придобил квалификационната си степен в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 г., а в момента е аспирант по Геохимия в същата катедра. Член е на геоложкия екип на MGC от началото на 2018 г. Той има опит в търсещо проучвателния сектор – опробване на канави, обработка, събиране и сортиране на проби, картировка на отрити площи и в отворени рудници, описване на сондажна ядка, геотехнически анализ. Георги проявява особен интерес към аналитичните спектроскопски методи и има опит в тяхното прилагане. Също така има опит в анализа и интерпретацията на данни от инфрачервена спектроскопия, диференциално термичен анализ, рентгенофазов анализ.

(добавете контакт)

Mobile: +359 877 56 86 70  ; 

Mail: georgi.markov{at}murgana.org ; 

обратно към нашия екип