Обучения:


MGC провежда разнообразни теренни обучения и теоретични курсове, които могат да бъдат полезни за хора с желание за придобиване на нови знания или подобряване на професионалните си умения. Групови или индивидуални курсове за обучение могат да бъдат организирани, съобразно интересите на участниците.

Теренно обучение:

 • Теренна геоложка работа и опробване
 • Геоложко картиране
 • Проучвателно картиране
 • Структурно картиране и структурни анализи във всички мащаби
 • Геотехническо картиране и анализ на данните

Теренното обучение може да включва и теоретични модули (лекции и практически упражнения).

Кратки курсове:

 • Въведение в геологията
 • Минералогия и икономическа геология
 • Геоложко картиране
 • Структурна геология и структурни анализи
 • Описание на сондажна ядка и интерпретация
 • Геотехнически анализи

Теренни и лабораторни упражнения могат да бъдат включени в обучението.

Организираме геоложки екскурзии и походи за хора от различни възрасти и професии. Те включват кратко въведение в геологията.

Ако имате нужда от специфични теренни или теоретични курсове, които не са изложени на страницата, свържете се с нас (info{at}morgana.org)  за да обсъдим различните възможности.

Стажантска програма

Ние знаем, че добиването на опит е безценно, затова всяка година MGC предлага чудесна възможност за студенти . Нашата стажантска програма е изключително практически насочена. Ние ще ви помогнем да придобиете знания и умения в геоложкото и геотехническо картиране, описание на сондажна ядка, статистическа обработка и интерпретация на геоложки данни и др.

През тази програма студентите имат възможност да приложат теоретичните си познания в реална работна среда.

Някои от настоящите специалисти също са преминали през програмата. На най-добре представилите се стажанти е възможно да бъде предложена  постоянна работа.

Кандидатите трябва да са завършили минимум втори курс, специалност геология. Добри компютърни умения и опит при работа в екип се считат за предимство.

обратно към услуги