История


През 2002 г. проф. Живко Иванов (Софийски Университет „Св. Климент Охридски“) основа проучвателна и консултантска геоложка група, администрирана от Научно изследователския сектор (НИС) при Софийски Университет. Групата работи основно в Централна България по няколко проекта, изследващи геоложката обстановка и еволюция на късно-кредната магматично-дъгова система и свързаните с нея Cu-Au системи. От 2004 г. насам групата на проф. Иванов предоставя услуги в сферата на геотехниката за един от най-големите открити рудници на Балканите („Елаците“) (вж. „проекти“). Заедно с консултантската си работа членове на групата са изготвили и защитили редица докторски и магистърски тези, както и множество научни трудове, абстракти за конференции, презентации и отчети към фирми. Проф. Иванов и неговият екип работят в тясно сътрудничество с академичните среди, проучвателни институти и редица лаборатории в България и чужбина.

Мургана (MGC) е геоложка консултантска компания, основана през 2015 от членове на екипа на проф. Иванов (виж. „Нашият екип“). Главен геолог на MGC е д-р. Невен Георгиев.
През 2016 г. Геоложки Консултации Мургана ООД беше регистрирана в Търговския регистър на България. Консултантските проекти, възложени от Елаците Мед АД, продължават да бъдат административно обслужвани от НИС при Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

     Проф. Живко Иванов   Основател на нашата геоложка изследователска и консултантска група


   връщане към за нас