Търсене и проучване на полезни изкопаеми:


Екипът на Мургана е съставен от опитни, старателни, приложно насочени и високо квалифицирани геолози, които могат да предоставят детайлно, висококачествено и надеждно обслужване на своите клиенти от минната индустрия в областта на търсенето и проучването на полезни изкопаеми. Ние можем да ви предложим:

  • Набелязване на перспективни площи за търсене и проучване на полезни изкопаеми и определяне на вектори за формиране на находища
  • Дистанционен анализ и анализ на геофизични данни
  • Регионални геоложки изследвания
  • Геоложко картиране
  • Структурно-геоложки проучвания
  • Съставяне на проучвателна сондажна програма и цялостен анализ на сондажна ядка
  • Почвено и скално опробване, интерпретация на получените данни
  • Управление на търсещо-проучвателна работна програма
  • Триизмерно (3D) геоложко моделиране и изчисляване на запаси и ресурси

обратно към услуги