Сондажна ядка:


Услугите, свързани с описанието на сондажна ядка включват събиране на геоложки, минераложки, структурни и геотехнически данни в ориентирана и неориентирана сондажна ядка, опробване, обработка и интерпретация на данни.

Литоложко и минераложко описание и анализ на данните:

 • Петрография на сондираните интервали и корелация с налични геоложки карти и/или 3-D геоложки модели
 • Характеристика на вида и интензитета на хидротермалните изменения
 • Описание на рудните минерализации и асоцииращите с тях гангови минерали; форми на разпространение (жили, впръслеци, отложени в празнини и др.) и изменения по протежение на сондираните интервали, както и изменението им в различните литологии; разпространение на рудните минерали в скалите, спрямо различните видове хидротермални промени
 • Изработка, описание и интерпретация на дюншлифи и аншлифи

Структурни и геотехнически изследвания:

 • Събиране на параметри, необходими за оценка на качеството и силата на скалния масив (Core recovery, Rock Quality Designation, Q-value, RMR classification).
 • Събиране на данни за структурните характеристики на скалния масив: дебелина, позиция и ориентировка на напуканите зони (включително морфология и големина на късовете); характеристика на разломните зони.
 • Измерване на структури в ориентирана и частично ориентирана сондажна ядка (крехки и пластични структури, жили, литоложки контакти и др.) и структурен анализ.

Фотодокументация

Опробване и анализ на пробите:

 • Петрографски и минераложки анализи.
 • Химични анализи.
 • Физико-механични анализи.
 • Структурен анализ.

Изработване на база данни

обратно към услуги