(добавете контакт)

Mobile: +359 88 858 7238 ;

Mail: kalin.naydenov{at}murgana.org ;

Гл. ас. д-р Калин Найденов                                               

Калин е доцент в секция Геотектоника и регионална геология на Геологическия институт при БАН. Той е съосновател и съдружника в „Геоложки консултации Мургана“ ООД. Калин е структурен геолог (PhD от СУ „Св. Климент Охридски“) с над десет години изследователски и проучвателен опит. Той е работил в херцинския и алпийския пояс на югоизточна Европа (България и Косово), а също и в Пан-Африканския пояс в южните части на Африка (Намибия, Ботсвана, Замбия). Областите, в които Калин специализира са теренни геоложки изследвания, конвенционално и търсещо-проучвателно картиране, структурен анализ, структурни изследвания на рудни минерални системи, регионална геология. В допълнение към това, той има опит в областите на метаморфната петрография и петрология, ГИС, дистанционни методи в геологията и радио-изотопната геохронология.

обратно към нашият екип