(добавете контакт)       

    Mobile: +359 888 92 71 72 ;                      georgi.milenkov{at}murgana.org

Георги Миленков

Георги е част от екипа на Мургана (MGC) от началото на октомври 2019 г. Той има магистърска степен по геология от Женевския университет и Университетът в Лозана, като специализира в направление „Геохимия, Алпийска тектоника и Полезни изкопаеми“, а дипломната му работа е свързана с изследването на ретроградни оловно-цинкови скарни и полиметална минерализация в находища Петровица, Маданския район, Южна България. Георги има опит в порфирните и високосулфидните епитермални системи, като до момента в своята геоложка кариера е посетил 27 находища в 9 държави. Той умее да борави с едни от най-новите и утвърдени в сферата на геологията аналитични методи и машини сред които QEMSCAN, микросонда, лазаерна аблация, катодолуминисценция и други. Основните му интереси са свързани с търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми и дешифрирането на хидротермалните флуидни характеристики.                            

обратно към нашият екип