(добавете контакт)

Mobile: +359 89 727 8333 ; 

Mail: ivan.krumov{at}murgana.org ;

Иван Крумов, Геолог (магистър)

Иван се присъедини към групата на „Мургана“ през есента на 2013 г. Той има бакалавърска степен по „Геология“ (2009 г.) и магъстърска по „Геохимия“ (2016 г.) от СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалните му интереси са свързани с икономическата геология, и в частност с порфирните и епитермални системи. Едни от най-добрите му качества са теренното разпознаване и разграничаване на различни типове рудни минерализации и хидротермални промени. Основният опит на Иван е свръзан с надзора и контрола върху работата при проучвателни сондажни кампании, документацията и опробването на сондажна ядка, картирането на руднични откоси (по метода „Анаконда“), боравенето с геоложки данни и 3D геоложкото моделиране. Неговият опит включва изготвянето на отчети, интерпретация на разнообразна по произход геоложка информация, както и интегрирането на стари данни. Той може да води практически курсове и обучения в областта на геологията и проучването на минерални полезни изкопаеми. През последните няколко години Иван се специализира в сферата на геостатистическия анализ и ресурсното моделирание, съобразени с някои от международните стандарти за отчитане (NI 43-101 и JORC). Иван е член на организацията SEG (Society of Economic Geologists) от 2010 г.


обратно към нашият екип