(добавете контакт)

Mobile: +359 88 686 6808 ;

Mail: petya.krumova{at}murgana.org ; 

Петя Крумова, магистър

Петя се присъедини към консултантската група през есента на 2013г.
Успешно защити магистърската си теза по Геология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през пролетта на 2016г. Темата на тезата бе свързана с изясняване на причините за възникнало срутище и стабилитетните качества на скалния масив в природната местност „Крушунски водопади“.
Основните ѝ интереси са в областта на инженерната геотехника. Има опит в геоложкото, структурното и геотехническо теренно картирани; описание и опробване на сондажна ядка; структурно и геотехническо интерпретиране на данни; структурен анализ; анализ на стабилитета на руднични откоси. 


обратно към нашия екип